دو گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شد؛

آخوندی و حناچی گزینه های نهایی شهرداری تهران

به گزارش نویدتهران،اعضای شورای شهر تهران پس از چندین ساعت استماع برنامه های کاندیداهای شهرداری و سوال از آنان دو گزینه نهایی برای تصدی شهرداری تهران را انتخاب کردند .

در نود و نهمین جلسه شورا دو گزینه نهایی تصدی شهرداری تهران انتخاب شد.

بر این اساس پس از ارایه برنامه از سوی ۴ کاندیدای پیشنهادی آقایان عباس آخوندی و پیروز حناچی با ۱۶ و ۱۱ رای به عنوان گزینه های نهایی شهرداری تهران از سوی اعضای شورا انتخاب شدند.

بر همین اساس جلسه آینده شورا روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه شهردار تهران در صحن علنی انتخاب خواهد شد.