بهرام قاسمی:

FATF یک سازوکار مالی بین المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات جدید آقای نبویان در نشست خبری خود گفت: متاسفانه باب اتهامات کذب و دروغ گویی های بی پروا هر روز گسترده تر می شود و عده ای عامدانه و با هدف تشویش افکار عمومی و دامن زدن به شکاف و خشونت، مطالب کاملا کذب و بی پایه ای را مطرح می نمایند که از یک سو موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم می آورد و از سوی دیگر بستر فعالیت های سالم اقتصادی در کشور را تخریب می کند و از همه بدتر وهن ملت شریف و بزرگ ایران است.

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی تصریح کرد: اصرار آقای نبویان بر دروغ های خیال پردازنه و به خطر انداختن منافع ملی بر اساس توهمات و افتراها از این دست است، که نه تنها تمامی مرزهای شرع و انصاف و اخلاق را پشت سر گذارده، بلکه قبل از هر چیز توهین به شعور میلیون ها ایرانی به شمار می رود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص گروه ویژه اقدام مالی و نحوه تعامل با آن نیز گفت: بر خلاف آنچه آقای نبویان به دروغ – اما با قسم جلاله در سخنرانی خود در خانه خدا – ادعا کرده بودند، اولا طرف تعامل کشورها در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک نهاد بین المللی است و نه دولت آمریکا؛ ثانیا گروه ویژه اقدام مالی هیچگونه سازوکاری در رابطه با افراد ندارد. اصولا در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام های مالی و بانکی صحبت می شود نه افراد، چه رسد به اینکه از کسی نام برده شده باشد.

وی افزود: البته ایشان در نشست خبری دیروز شان، از ادعای خود که با قسم جلاله گفته بودند که: “به خدا قسم! رفتن تعهد دادن به FATF ، سروران عزیز، درFATF وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده حاج قاسم سلیمانی رو کت بسته تحویل بده، اسم حاج قاسم تو FATF اومده”، یک پله عقب نشینی کرده و قبول می کنند که نام سردار سلیمانی در FATF نیست. اما بجای پذیرش اشتباه، ادعای کذب جدیدی مطرح می کند مبنی بر اینکه نتیجه اجرای تعهدات FATF تحویل دادن امثال سردار سلیمانی است. البته بر ایشان که در بخش دیگری از سخنان خود مرکز غنی سازی فردو را «نیروگاه» فردو نامیده است (!) حرجی نیست، اما کسانی که از حداقلی از فهم صادقانه حقوقی و بین المللی برخوردار باشند، متوجه هستند که FATF یک سازوکار مالی بین المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و استرداد اتباع تنها در قالب معاهده های دوجانبه صورت می پذیرد که صد البته جمهوری اسلامی ایران چنین توافقی هیچگاه با آمریکا نداشته و نخواهد داشت.

قاسمی در پایان گفت: حال که انتخابات ریاست جمهوری با حضور حماسی و پرشکوه مردم به سرانجام رسیده است انتظار می رود همه جناح های سیاسی در کشور به سمت برادری و اخوت اسلامی روی آورده و تخریب گری ها را با تلاش برای سازندگی کشور جایگزین نمایند.