با بازرسی ازمراکز عرضه در آذرماه:

۶۵ میلیارد ریال پرونده تخلف در سراسر کشور تشکیل شد

به گزارش نویدتهران،۳۶ هزار و ۱۱۴ مورد بازرسی از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه در آذر ماه در سراسر کشور امسال انجام شده است و از این تعداد ۸۵۱ مورد پرونده تخلف به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است .

در این مدت استان تهران با ۵ هزارو ۷۸۵مورد بازرسی و۱۲۷ مورد تشکیل پرونده و استان البرز با بیش از ۳۳ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق کشف شده بالاترین عملکرد را در بین استانها داشته اند .
بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده با ۱۵ میلیارد ریال به گروههای مرتبط با شیشه ،‌چینی و سرامیک مربوط است و پس از آن انواع پارچه با ۱۲ میلیارد ریال ، فلزات گرانبها با ۹ میلیارد ریال ، لوازم آرایشی و بهداشتی با ۸ میلیارد ریال و سیگار ، توتون و تنباکو و محصولات دخانی با ۴ میلیارد ریال بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچق مکشوفه را به خود اختصاص دادند .