رييس سازمان اورژانس کشور:

۴۳۰ حادثه ویژه طی هفته گذشته، ۱۹۸۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش نویدتهران،رييس سازمان اورژانس کشور گفت: از مجموع ۱۹۸۲ نفر مصدوم حوادث ویژه، ۱۲۸۶ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶۹۶ نفر در محل درمان شدند.

دكتر پيرحسين كوليوند درخصوص اقدامات اورژانس كشور طی هفته گذشته اظهار كرد: از ۸ تیر ماه تا ۱۴ تیرماه، در مجموع ۴۳۰ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) به ثبت رسيده که در پی این حوادث ۱۹۸۲ نفر مصدوم شدند.

وي خاطرنشان كرد: از مجموع ۱۹۸۲ نفر مصدوم حوادث ویژه، ۱۲۸۶ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶۹۶ نفر در محل درمان شدند و ۱۴۴ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

رييس سازمان اورژانس کشور بيان كرد: از مجموع ۴۳۰ حادثه ویژه ثبت شده طی هفته گذشته، ۱۹۰ مورد حوادث ترافیکی و ۲۴۰ مورد حوادث غیر ترافیکی بودند.

دكتر كوليوند گفت: همچنين، ۱۰۰ مصدوم طی ۶۹ ماموریت، توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی انتقال یافتند.