طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال؛

ساکت به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد

به گزارش نویدتهران،طی حکمی از سوی مهدی تاج، رئیس فدراسیون، محمدرضا ساکت به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد.
در بخشی از حکم رئیس فدراسیون آمده است:
با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به ماده ۳۸ فدراسیون و به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست دبیرکلی فدراسیون منصوب می شوید. اميد است در راستای مسئوليت جنابعالی، شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون باشیم.
موفقيت و بهروزی روزافزونتان را در انجام وظايف مهمی که بر عهده داريد از خداوند منان مسئلت داريم.