حسن قشقاوی:

بیست وهفت زندانی ایرانی امروز از ترکمنستان به کشورمان منتقل می شوند

به گزارش نویدتهران،حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، مجلس و ایرانیان اعلام کرد: پیرو ملاقات جناب آقای دکتر ظریف با مقامات عالی کشور ترکمنستان و همچنین رایزنی فشرده هیأت اعزامی از وزارت امور خارجه با مقامات کشور مذکور، در راستای اجرای پروتکل انتقال محکومان بین دو کشور، امروز شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت اولین گروه از زندانیان ایرانی شامل ۲۷ نفر از محکومان، از طریق مرز باجگیران تحویل مقامات قضائی کشورمان شدند.