در نشست مشورتی؛

یونیسف از دستاوردهای برنامه های تغذیه در ایران تقدیر کرد

به گزارش نویدتهران،در نشست مشورتی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با نمایندگان یونیسف و سازمان جهانی بهداشت، نماینده یونیسف از اقدامات و دستاوردهای برنامه های تغذیه در ایران قدردانی کرد.

در راستای اجرای برنامه های مشترک دوسالانه دفتر بهبود تغذیه جامعه با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، دکترویلما تایلر، مشاور عالی تغذیه در منطقه “منا” در سفر به ایران جهت ارائه حمایت های فنی درخصوص تغذیه در ایران، در دو نشست تخصصی در این زمینه شرکت کرد.

براساس این گزارش، اولین نشست آشنایی با برنامه ها و ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه ای با حضور دکتر رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، دکتر ویل پارکس، خانم ویلما تایلر و دکتر زهرا عبدالهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه برگزار شد.

در این نشست، دکتر رییسی ضمن اشاره به ارتباط حدود 70 درصد بیماری های غیر واگیر با تغذیه، جذب کارشناسان تغذیه در سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی ایران را نقطه قوت دانست و ضمن تشکر از همکاری های یونیسف در اجرای برنامه های بهبود تغذیه، خواستار اجرای سایر برنامه ها از قبیل غنی سازی آرد با ویتامین دی، کنترل و پیشگیری از سوء تغذیه، اضافه وزن و چاقی و نیز حمایت های فنی این سازمان شد.

وی همچنین از نمایندگان یونیسف خواست پس از بازدید از برنامه طرح تحول سلامت و سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران، نظرات فنی و تکنیکی خود را برای بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان تغذیه در این برنامه را ارائه دهند.

بنابر این گزارش، در نشست دوم، دکتر عبدالهی و کارشناسان دفتر بهبود تغذیه ضمن معرفی سیستم بهداشتی و ارائه برنامه های دفتر بهبود تغذیه جامعه، گزارش بررسی های ملی از قبیل سوء تغذیه پروتئین، انرژی، ریز مغذی ها، بررسی آگاهی و عملکرد و نگرش تغذیه جامعه را بیان کردند.

در ادامه این نشست، گزارش بررسی تن سنجی در کودکان زیر 5 سال که با همکاری یونیسف، انستیتو تحقیقات تغذیه، صنایع غذایی کشور و دفتر بهبود تغذیه در حال انجام است ارائه و در مورد مداخلات مرتبط با وضعیت هر استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران نیز، از دستاوردهای برنامه های تغذیه در ایران و همکاری نزدیک دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و یونیسف تقدیر کرد.

گفتنی است، کاهش 50 درصدی کم خونی و کمبود آهن در کشور، کاهش قابل ملاحظه سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال که حاصل اقدامات مداخله ای تغذیه در کشور است، مورد توجه یونیسف بوده است.