ساعتی پیش؛

گيوي در اردبيل لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۱ ریشترگيوي در اردبيل رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان اردبيل ، بزرگي ۴.۱
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ در ۱۳:۰۱:۲۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۱-۳۱ ۰۹:۳۱:۲۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۶۸ شمالي و ۴۸.۳۵ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان اردبيل

فاصله‌ها:
۱ كيلومتري گيوي، اردبيل
۱۵ كيلومتري فيروزآباد، اردبيل
۱۷ كيلومتري خلخال، اردبيل