کسب رتبه اول المپیاد علوم اعصاب کشورتوسط دانش آموز گیلانی

%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86

دانش آموز دبیرستان میرزا کوچک رشت در سال جاری توانست برای دومین سال پیاپی، رتبه اول مسابقات علوم اعصاب کشور را به دست آورد.

به گزارش نوید تهران وبه نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،پارسا پات دانش آموز دبیرستان میرزا کوچک ناحیه دو رشت در سال جاری توانست برای دومین سال پیاپی رتبه اول مسابقات علوم اعصاب کشور را به دست آورد .

بر این اساس؛ در مرحله اول المپیاد علوم اعصاب کشور، آرمان خانجانی رتبه سوم، مهدی واحدی رتبه ششم، ماهان قناعتی رتبه هفتم، علیرضا قدسی رتبه نهم، سید علی علوی رتبه یازدهم و امیر علی سلیمانی نژاد رتبه پانزدهم از دبیرستان میرزا کوچک رشت به دست آوردند.