معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد:

کاهش تقاضای مواد دخانی با افزایش مالیات بر خرده فروشی

به گزارش نویدتهران،معاون کل وزارت بهداشت گفت: سیگار در کشور ما نسبت به کل دنیا ارزانترین قیمت را دارد، با افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار می توان میزان دسترسی را کاهش داد.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگوی زنده به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با اشاره به اینکه، دومین روز این هفته به نام «مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات» نامگذاری شده است، گفت: مهمترین اقدامات وزارت بهداشت جهت کاهش مصرف مواد دخانی در کشور شامل دو دسته است؛ اول، آگاه سازی مردم برای کاهش تقاضا و دوم کاهش دسترسی به دخانیات است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای کاهش تقاضای سیگار در کل دنیا روند رو به رشدی داشتیم، اما در خاورمیانه هنوز پیش بینی ما این است که تا سال 2025 مصرف قلیان افزایش پیدا کند، افزود: در حال حاضر، حدود 9.36 مصرف کننده روزانه سیگار داریم که 18.69 را مردان و 0.81 درصد را زنان تشکیل می دهند که اگر مصرف قلیان، پیپ و چپق را به آنها اضافه کنیم حدود 0.13 و 0.14 درصد مصرف کننده داریم.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: هدف گیری کردیم تا سال 1404 حدود 30 درصد شیوع مصرف دخانیات را در کشور کاهش دهیم؛ چراکه 8 میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی فعلی علاوه بر اینکه به سلامت خودشان لطمه می زنند به اقتصاد ملی و و دیگران هم آسیب می رسانند.

دکتر حریرچی گفت: مهمترین راه برای کاهش دسترسی به دخانیات بنا بر تجربه صد کشور دنیا، افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار است؛ چراکه ثابت شده نمی توان از تولید دخانیات و یا قاچاق آن جلوگیری کرد، پس باید با افزایش مالیات بر خرده فروشی آن، میزان دسترسی را کاهش دهیم چون سیگار در کشور ما نسبت به کل دنیا ارزانترین قیمت را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات بر خرده فروشی سیگار طبق بررسی های سازمان جهانی بهداشت در کمترین میزان است که حتی نسبت به کشورهای ترکیه و عراق که در منطقه هستند نیز در وضعیت پایین تری قرار دارد.

معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: باید مبادی ورودی را کنترل کنیم و جلوی قاچاق را بگیریم و با افزایش مالیات بر آن بخشی که به صورت قانونی وارد چرخه مصرف می شوند، دسترسی مردم را کاهش دهیم.

دکتر حریرچی در پایان درخصوص اقتصاد مصرف دخانیات در ایران گفت: در کشور با فرض 55 ميليارد نخ مصرف، سالانه به طور متوسط 10000 ميليارد تومان بر اثر استعمال دخانيات دود مي‌شود. همچنین سالانه بين 20 تا 30 هزار ميليارد تومان صرف هزينه هاي بهداشتي درماني ناشی از مصرف دخانیات می شود و سایر هزینه های اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان برای کشور است. به عبارتی دیگر در مجموع 100 هزار میلیارد تومان از منابع کشور بر اثر مصرف دخانیات دود می شود.