زهرا صدر اعظم نوری مطرح کرد:

پیشنهاد افزایش نرخ کرایه تا ۵۰ درصد برای اتوبوسهای نوسازی شده

به گزارش نویدتهران،رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران پیشنهاد داد : هر اتوبوس نوسازی شده بتواند نرخ بلیت خود را افزایش دهد.

صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی کلیات لایحه نرخ‌گذاری اتوبوس،مینی‌بوس در پنجاه و نهمین جلسه شورا گفت: در تبصره این لایحه آمده که در صورت عدم نصب یا خرابی دستگاه تا زمان نصب شرکت باید به سرویس رایگان مبادرت کند.

وی ادامه داد: ممکن است ۱۰روز این سیستم خراب شود و همچنان رایگان باشد بنظر من باید تجدید نظری در این شیوه انجام گیرد.

نوری اظهار کرد: در تبصره هفتم این لایحه آمده که در صورتی که کل ناوگان نوسازی شود تا ۵۰درصد می‌تواند کرایه خود را گران‌تر کند.پیشنهاد من است که هر اتوبوسی که نوساز شود این اجازه را داشته باشد تا برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه شود.

او همچنین پیشنهاد داد که اعمال تخفیف در این حوزه به تشخیص شهرداری تهران باشد تا مشخص باشد که مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه چه کسی است.

گفتنی است پیشنهادهای مربو به تبصره ۷ ه دلیل سختی انجام و اعمال تخفیف زیر نظر شهرداری نیز به دلیل وجود در متن لایحه پس گرفته شد.