دادستان کرمان خبر داد:

پلمب ۱۰ جایگاه غیر ایمن گاز سی ان جی در طول یک سال گذشته

به گزارش نویدتهران، دادخدا سالاری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان،این اقدام را در زمره عملکرد یک ساله کارگروه پیشگیری از سوانح اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اعلام کرد و گفت: کارگروه پیشگیری از سوانح اجتماعی بامدیریت و تحت نظر قاضی ویژه،با هدف نظارت بر اجرای دقیق موازین استاندارد در دادستانی کرمان تشکیل شده است.

وی افزود: به منظور پیشگیری از سوانح ناشی از عدم استاندارد آسانسورها در مراکز عمومی،خدماتی،بهداشتی و دولتی بیش از ۵۴ مورد اخطار از سوی دادستانی در جهت مرتفع شدن معایب صادر و در نهایت ۳۹ مورد منجر به پلمب آسانسورهای خطرآفرین وغیراستاندارد شده است.

سالاری پیشگیری از حوادث ناشی از عدم استاندارد وسایل مستقر در مراکز تفریحی، شهربازی ها و استخرها را یکی دیگر از اهداف کارگروه پیشگیری از سوانح اجتماعی برشمرد و اعلام کرد: در همین رابطه ۱۰دستگاه مربوط به شهر بازی ها پلمب و غیرفعال شده است.

دادستان کرمان افزود: در مجموع طی یک سال گذشته هزار و ۴۸۴ مورد تذکر و اخطار از سوی دادستانی به واحدهای تولید و عرضه خطرساز صادر شده است.