معاون کل وزارت بهداشت:

پرونده الکترونیک سلامت یک پدیده پویا و رو به تکامل است

به گزارش نویدتهران،معاون کل وزارت بهداشت گفت: پرونده الکترونیک سلامت یک پدیده پویا و دینامیکی است که در همه مراحل باید رو به تکامل برسد.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگویی درخصوص پرونده الکترونیک سلامت اظهار داشت: پرونده الکترونیک سلامت را می توان در سطوح مختلف بررسی کرد. براساس این سطوح، در سطح اول مردم و آحاد جامعه هستند که می خواهند از وضعیت خودشان اطلاع پیدا کنند و حتی در ایجاد اطلاعات مشارکت داشته باشند.

وی در ادامه افزود: در سطح دوم، ارائه کنندگان خدمت مثل بهورزان، پزشکان خانواده تا پزشکان متخصص و فوق تخصص و ارائه کنندگان خدمات بیمارستانی و آزمایشگاهی قرار دارند که با رعایت محرمانگی می توانند جهت ارتقای سلامت مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: قسمت بعدی استفاده کنندگان از پرونده الکترونیک سلامت، بیمه ها و پرداخت کنندگان هستند که باید سیاست های لازم را برای برنامه ریزی ها استخراج کنند و در نهایت، تمام سیاستگذارن کلان هستند که باید به کل اطلاعات دسترسی داشته باشند و در چند روز آینده خبرهای خوبی در این خصوص خواهیم داشت.

دکتر حریرچی در پاسخ به سوالی درخصوص هزینه های طرح تحول سلامت گفت: هزینه های طرح تحول سلامت به جز سال های 93 و 94 با توجه به مشکلات مالی که برای کشور پیش آمد دچار مضیقه شد اما همانطور که وزیر بهداشت گفت، حمایت مالی از بیماران و عدم ارجاع آنها به خارج از بیمارستان و تامین پزشکان متخصص برای مناطق محروم با توجه به تعهد دولت و مجلس انجام خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هنگامی که تورم در جامعه ایجاد شود خانوارها قسمت عمده هزینه ها را به موارد بسیار ضروری مثل خوراک اختصاص می دهند و از مواردی چون فرهنگ بهداشت و آموزش می کاهند. ما ملکف هستیم به مواردی که برای درمان بیماری هاست بیشتر توجه کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت یادآور شد: در سال 91 که تورم شدیدی داشتیم و در چند سال منتهی به طرح تحول سلامت پرداختی از جیب مردم 54 تا 58 درصد بود که در حال حاضر به 35 درصد رسیده است و ما اجازه نمی دهیم که این میزان، افزایش پیدا کند و مکلف هستیم حتی به میزان 5 درصد آن را کاهش دهیم.