بهرام قاسمی:

پرهیز از خشونت و روی آوردن به گفتگو در فضایی آرام بدون دخالت خارجی بهترین شیوه حل و فصل اختلافات و تامین کننده منافع همه مردم ونزوئلا است

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات سیاسی و تشدید تنش ها در ونزوئلا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ايران ضمن تاكيد بر پيوندهای محكم دوستی میان دولت و ملت جمهوری اسلامی ايران و دولت و ملت جمهوری بوليواری ونزوئلا، حمله مسلحانه به ديوانعالی قضايی و وزارت كشور ونزوئلا را محكوم کرده و اعتقاد دارد اينگونه اقدامات غيرقانونی و خشونت آميز عليه نهادها و ساختارهای قانونی و مشروع نه تنها وضعيت را در آن کشور پيچيده تر می كند؛ بلكه فرايند دستيابی به توافق و حل و فصل مسائل از طريق گفتگو و مذاكره را سخت تر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن دعوت از دولت ونزوئلا و مخالفان به آرامش و رفتار در چارچوب قانون افزود: پرهیز از خشونت و روی آوردن به گفتگو در فضایی آرام بدون دخالت خارجی بهترین شیوه حل و فصل اختلافات و تامین کننده منافع همه مردم ونزوئلا است.