مجتبی جوانبخت خبرداد؛

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شرح وظایف شورای دستیاران جوان وزارت را ابلاغ کرد

به گزارش نویدتهران،دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان از تدوین وظایف کاری برای دستیاران جوان شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت و ابلاغ آن توسط مهندس آذری جهرمی خبر داد و آنرا تشریح کرد.
مجتبی جوانبخت دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان از تدوین وظایف کاری برای دستیاران جوان شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت و ابلاغ آن توسط مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: حسب نظر مهندس آذری جهرمی، شرح وظایف مذکور به سازمان ها و شرکت های تابعه ابلاغ شده و از این پس ملاک عمل و ارزیابی ما، براساس این وظایف است که مطابق آن دستیاران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه موظفند در تصمیم سازی و ارایه پیشنهادها جهت شناسایی نیروهای جوان و استفاده از ظرفیت های آن ها در حوزه های مختلف کاری وزارتخانه، شرکت ها و سازمان های تابعه فعالانه شرکت کنند.
وی افزود: همچنین اعضاء باید طرح ها و ایده های نخبگان، اندیشمندان، کارآفرینان و نوآوران جوان را اخذ و جمع آوری کرده و از طرح های نوآورانه و کلان تاثیرگذار در بهبود انجام ماموریت های مجموعه وزارت با تاکید بر تحقق و توسعه اقتصاد دیجیتال حمایت کنند.
جوانبخت یکی دیگر از وظایف این افراد را بررسی و ارایه پیشنهادهای کاربردی به منظور افزایش میزان انگیزه، اثرگذاری و مشارکت نیروهای جوان در راستای انجام فعالیت ها و وظایف محوله و تصمیم سازی در سطوح مختلف سازمان ها و دستگاه های تابعه وزارت دانست و اظهار کرد: ارایه راهکارهای توانمندسازی در جهت تقویت و ارتقاء جایگاه جوانان مستعد، متعهد و باانگیزه به منظور آماده سازی آنان برای پذیرش نقش های مهم و اثربخش از دیگر وظایف اعضا است.
رییس شورای دستیاران امور جوانان تصریح کرد: ارتباط با فعالین بخش خصوصی به ویژه جوانان نوآور و فعال در داخل و خارج از کشور به منظور بهره گیری از نظرات و ظرفیت های بی نظیر و عظیم آنان مرتبط با حوزه وظایف و رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر وظایف این مجموعه است.
وی ادامه داد: اعضای این شورا همچنین موظفند ضمن انعکاس دیدگاه ها و نظرات جوانان و ارایه گزارش ها و مشورت های لازم به مقام عالی وزارت و مدیران ارشد بر حسب مورد، در شوراها، کمیته ها و کارگروه های تخصصی در سطح وزارت و دستگاه های تابعه براساس پیشنهاد شورا و موافقت مقام مسوول مربوطه عضو شوند.
جوانبخت خاطر نشان کرد: همچنین پیگیری امور محوله از طرف مقام عالی وزارت و تهیه و ارایه گزارش های مرتبط و موضوعی، آخرین بند از وظایف تعیین شده اعضای این شورا است.