وزارت خارجه آمریکا پس از مدتها اسناد مربوط به کودتای ٢٨ مرداد سال ۱۳۳۲ را از طبقه بندی خارج کرد

اسناد منتشر شده آمریکا درباره ایران بعد از 64 سال
به گزارش نویدتهران، این اسناد نشان می دهد آمریکا مستقیماً در کنار زدن دولت دکتر مصدق ایفای نقش کرده است. بر اساس اسناد منتشر شده واشنگتن برای سرنگون کردن دولت مصدق برنامه ریزی داشته و کودتا را مستقیما مدیریت کرده است. نقش مستقیم آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد پیش از این هم در اسناد مراجع دیگر تشریح شده بود، اما اسناد تازه منتشر شده حاوی جزییات بیشتری است.