وزارت اطلاعات اظهارات کریمی قدوسی را تکذیب کرد

به گزارش نویدتهران،وزارت اطلاعات  اظهارات آقای کریمی قدوسی را تکذیب کرد.
در پی انتشار خبری مبنی بر اظهارات آقای کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ادعای این که «وزیر اطلاعات را مجبور کرده اند بگوید آقای دری اصفهانی جاسوس نیست »روابط عمومی وزارت اطلاعات ضمن تکذیب اظهارات نامبرده اعلام می دارد هرگونه اعلام نظر این وزارتخانه در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط کاملاً تخصصی بوده و مستند به نظرات متقن کارشناسان حوزه های مختلف است .