دقایقی پیش؛

وراوي در فارس لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۵ریشتر وراوي در فارس رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۴.۵

تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 7 تير 1398 در 13:38:56
(وقت محلي – تهران)

2019-06-28 09:08:56
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۵۳ شمالي و ۵۳.۲۲ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۵.۲۲+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۵.۵۵+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
17 كيلومتري وراوي، فارس
22 كيلومتري لامرد، فارس
24 كيلومتري علامرودشت، فارس