رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر:

واکسن آسترازنکا بزودی به هموطنان تزریق می شود

به گزارش نویدتهران،رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر اعلام کرد: واکسن آسترازنکا به اندازه کافی وارد کشور شده است و پس از طی مراحل قانونی در اختیار مراکز تزریق واکسن قرار می گیرد.

دکتر محمد مهدی گویاگفت: وقتی یک واکسن وارد کشور می شود فرآیندی را طی می کند تا اجازه تزریق به مردم پیدا کند.

وی افزود: در این فرآیند حتما مستندات به سازمان غذا و دارو ارائه می شود که پس از تایید این مستندات توسط این سازمان و انجام یکسری اقدامات دیگر مانند برچسب زدن نهایتا آماده تزریق به هموطنان می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر واکسن در اختیار ماست. منتها هنوز مدارک و مستندات آن به سازمان غذا و دارو تحویل نشده است.

دکتر گویا بیان داشت: به محض این که این مدارک و مستندات تحویل سازمان غذا و دارو شود و آنها تایید کنند ما اجازه پیدا می کنیم که واکسن را توزیع کرده و در اختیار هموطنان مان قرار دهیم.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در پایان گفت: بابت تاخیر رخ داده، هرچند که به وزارت بهداشت مربوط نمی شود ولی من به نوبه خودم از همه مردم عزیز کشورمان پوزش می طلبم.