معاون اول رييس جمهور :

هيچ نگراني از بابت تامين درخواست هاي واقعي مردم به ارز وجود ندارد

به گزارش نویدتهران،دكتر اسحاق جهانگيري امروز (چهارشنبه) و در ادامه جلسات ستاد اقتصادي ساماندهي امور ارزي ضمن تاكيد بر ضرورت تامين نيازهاي واقعي و پيش بيني نشده ارزي مردم و شركت هاي حقيقي و حقوقي، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات موثر و قابل توجهي از سوي كارگروه تشكيل شده در بانك مركزي براي شناسايي اين نيازها و تامين ارزي آنها انجام شده است و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.

معاون اول رييس جمهور بار ديگر از بانك مركزي و ساير دستگاه هاي مرتبط خواست تا با اطلاع رساني شفاف و دقيق مردم را در جريان اقدامات انجام شده قرار دهند تا هيچ ابهامي در جامعه نسبت به تامين نيازهاي واقعي ارزي مردم وجود نداشته باشد.
معاون ارزي بانك مركزي در اين جلسه با اشاره به شناسايي و تامين ارز بيش از ۳۵ نوع خدمات كه پيش از اين در سامانه نيما پيش بيني نشده بود،‌ گفت: ترتيبي اتخاذ كرده ايم كه نياز همه گروهايي كه در چارچوب مقررات دولت خواستار ارز با قيمت مصوب هستند برطرف شود بطوريكه هيچ درخواست تأمين ارز واقعي بدون پاسخ نماند.
در اين جلسه كه وزراي نفت، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، روساي كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رييس جمهور حضور داشتند، گزارشي از آخرين وضعيت تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، تخصيص ارز مورد نياز واردات و نيز بازگشت ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد كشور ارائه شد.