دکتر لاریجانی در دیدار با رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه:

همکاری نزدیک ایران و روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم

به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی، همکاری و تعاملات دو کشور ایران و روسیه در بحث مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه را مثبت ارزیابی کرد.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  با واسیلی بیسکارف رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط ایران و روسیه قابل قبول است، گفت: دو کشور رایزنی های بسیار نزدیکی در مسائل مختلف بین المللی و منطقه ای دارند.

وی با تأکید بر تلاش مجالس دو کشور ایران و روسیه برای ایجاد راه کار و فرمت های جدید همکاری پارلمانی، افزود: سفر هیأت های پارلمانی گام مثبتی برای توسعه روابط دو کشور خواهد بود.

دکتر لاریجانی با اشاره به اقدامات کشور روسیه در مسائل امنیت سایبری، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تروریسم، گفت: روسیه اقدامات خوبی را از نظر قانون گذاری در مسائل مربوطه از جمله امنیت سایبری، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تروریسم داشته و جمهوری اسلامی خواهان تبادل نظر و تجربیات میان مجالس دو کشور در این رابطه است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ایران و روسیه همواره در معرض شیطنت های آمریکا در بحث سایبری هستند و خوب است که دو کشور از نظر تبادل تجربیات و مباحث تقنینی با هم تعامل داشته باشند، از طرف دیگر جمهوری اسلامی در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قوانین کلان و قابل قبولی دارد که دولت و مجلس روسیه می توانند از این ظرفیت بهره ببرند.

وی با اشاره به همکاری دو کشور ایران و روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم، تصریح کرد: دو کشور همکاری های نزدیکی در بحث مبارزه با تروریسم دارند و تبادل تجربیات خوبی در این رابطه صورت گرفته، از این رو همکاری های امنیتی دو کشور برای مقابله با گسترش تروریسم بسیار مهم است.

ضرورت همکاری های گسترده میان کمیسیون های تخصصی مجالس ایران و روسیه

در این دیدار همچنین واسیلی بیسکارف رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه، با اشاره به سفر هیأت پارلمانی روسیه به ایران، گفت: در سفر به ایران احساس کردیم که در بین دوستان خودمان هستیم و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به روابط مثبت و سازنده دو کشور ایران و روسیه در چند سال اخیر، گفت: دیدارها و تعاملات مقامات دو کشور موجب می شود که بتوانیم به برنامه هایمان جامه عمل بپوشانیم، از این رو بسیار ضروری است که همکاری های گسترده ای میان مجالس دو کشور و کمیسیون های تخصصی پارلمان ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه ادامه داد: روسیه علاقه مند به بحث وگو با ایران برای گسترش روابط و همکاری ها است و قطعا مسائل بسیاری وجود که نمایندگان مجلس روسیه از نمایندگان پارلمان ایران یاد بگیرند، از این رو امیدوارم کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مجلس ایران با سفر به روسیه، زمینه را برای تبادل نظر و انتقال تجربیات در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، مقابله با تجارت غیرقانونی مواد مخدر و امنیت سایبری فراهم کنند.