سردار سلامی در راهپیمایی ۱۳ آبان مردم قم:

همه مسئولان علیه آمریکا متحد هستند

به گزارش نویدتهران،سردار سلامی گفت: هدف دشمن از نشانه گرفتن موشک ما این است که ما را خلع سلاح کنند و اگر فکر می کنند ما دست ازموشک های خود برمی داریم خواب و خیالی کودکانه است.
سردار سلامی پیش ازظهر امروز در راهپیمایی13آبان، روز ملی استکبارستیزی که با حضور روحانیون، دانشجویان و دانش آموزان و اقشارمختلف مردم که از میدان روح الله تا حرم حضرت فاطمه معصومه(س) درقم برگزارشد با بیان اینکه 13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از سوی دانش آموزان و دانشجویان انقلابی است گفت: این حماسه تاریخ ساز باعث شد 13 آبان درتقویم کشور به عنوان حماسه سیاسی نام گیرد.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران بابیان اینکه امام راحل(ره) ازاین روز به عنوان شجاعت سیاسی نام برده اند و فرمود« آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» و مردم با همین شعار درطول 39 سال بعد ازپیروزی انقلاب، همیشه درصحنه بوده و انقلاب راحمایت کردند، عنوان کرد: امام راحل توانست با شناختی الهی از معنای قدرت دستگاه مادی، استکبار جهانی را تشخیص دهد و هیمنه قدرت پوشالی آمریکا را درهم شکند.
سلامی گفت: اشغال سفارت آمریکا نشان از غلبه عظیم برامپراطوری بود که دارای قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی درمنطقه و جهان است، وخدا خواست این قدرت پوشالی بدست سربازان دینی و خمینی(ره) درهم شکند و درهم شکست.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه بعد از اشغال سفارت، آمریکا به ایران حمله کرد، اما هر بار دچار شکست مفتضحانه شد و ایران را ترک کرد، گفت: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون آمریکا اقدام به هر نوع فتنه علیه نظام و انقلاب زده که مهمترین آن جنگ تحمیلی و تحریم ها علیه نظام بود، ولی خدا نخواست این فتنه ها به سرانجام برسد.
وی بابیان اینکه انقلاب امام راحل ثابت کرد که براساس دین می شود حکومت کرد و این راکمتر کسی باور داشت، ولی با این حال دشمنان هم نمی خواستند چنین انقلابی در خاورمیانه پا گیرد، عنوان کرد: دشمنان بعد از پیروزی انقلاب فتنه ها زیادی را طراحی کرده اند که یکی تئوریزه کردن انقلاب ازدرون و تهی کردن انقلاب از آرمانهای امام راحل (ره) بود.
سردار سلامی با تاکید بر اینکه اکنون اعتبار سیاسی نظام به عظمت انقلاب اسلامی، جهانی شده و خاورمیانه را در نوردیده و توانست در مسائل مختلف پیشرفت قابل توجه ای کند، گفت: استکبار در هر زمانی با فتنه جدید وارد میدان شده، ولی هر آنچه تا کنون بافته اند، علیه خود آنها تمام شده که نمونه آن پرورش و تربیت تروریست و تفکرداعشی است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران بابیان اینکه رهبرانقلاب هم توانستند پا در جای امام راحل(ره) گذارند و همان اهداف انقلابی را تا کنون درکشور اجرا کنند و نظام را به گونه ای مدیریت نمایند که توطئه های دشمنان ناکام بماند، اظهارداشت: اگر نگاهی کوتاه به تاریخ این روزهای کشور بیندازیم حقیقت ها را خواهیم دید.
رهبر انقلاب همه تهدیدهای دشمن را تبدیل به فرصت برای کشور کرده اند
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب با مدیریت درست همه تهدیدهای دشمن را تبدیل به فرصت برای کشور کرده اند و هر آنچه آنها بافته اند به نفع انقلاب تمام کرد، افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که کشور دارای امنیت و از ثبات سیاسی خوبی برخوردار است و این نشان از شجاعت و مدیریت رهبری ولی فقیه است که باعث خیره شدن چشم دشمنان شده است.
سلامی بابیان اینکه در شرایطی قرار داریم که کشور از هر سو به وسیله دشمنان احاطه شده، ولی نظام تکیه گاه همه مستضعفین و مظلومان جهان شده است، گفت: اکنون انقلاب باعث تولید قدرت جدید شده، نظامی که تواست به درستی در منطقه فعالیت کند و روز به روز در مسائل مختلف در حال پیشرفت است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران بابیان اینکه اکنون شاهد افول قدرتهای جهانی مانند آمریکا هستیم و این افول از سوی قدرت انقلاب بوده است، اظهار داشت: درگذشته در منطقه برای دولت امریکا فرش قرمز پهن می کردند، ولی انقلاب باعث شده هوشیاری مردم و مسلمانان درمقابل امریکا بیشتر شود، مردم لباس جهاد برتن بپوشند وآماده نبرد باشند.
وی عنوان کرد: در گذشته آمریکا همه منطقه را تاخت تاز قرارداده بود، ولی قدرت انقلاب موجب شده آنها نتوانند به مانند گذشته به اهداف خود برسند وکشورهای منطقه را مورد تاخت و تازو چپاول قرار دهند.
سردار سلامی بابیان اینکه انقلاب همه نقشه های دشمنان را یکی از پس دیگری خنثی کرد واجازه نداد اسرائیل به مانند گذشته در منطقه به جنایت خود جولان دهد گفت: نمونه دیگر درهم کوبیدن قدرت امریکا این بود که آنها می خواستند خاورمیانه جدید ایجاد کنند ولی این مسئله هم خنثی شده است
هر اقدامی از سوی آمریکا در منطقه باعث محو رژیم اسرائیل خواهد شد
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه توطئه جدید آنها اسرائیل جدید در منطقه بود و انقلاب با قدرت خود چنین اجازه ای را به آنها نداد، اظهار داشت: انقلاب کار کرد که آنها به فکر حتی گزینه نظامی هم نباشد چون هر کاری درمنطقه از سوی آنها باعث محو رژیم اسرائیل خواهد شد و حتی نقشه جغرافیای منطقه تغییر خواهد کرد ونقشه ای که اثری از اسرائیل در آن نخواهد بود.
وی عنوان کرد: دشمنان می دانند اگر جنگی درمنطقه ایجاد شود باید همه چیز خود را درمنطقه بگذارند وبروند، گفت: با این احوال دشمن می خواهند قوای نظامی منطقه را بر هم زد.
سردار سلامی با بیان اینکه هر کس می خواهد از موشک های ما در امان باشد، ملت ایران را تهدید نکند، در غیر این صورت پناهگاه خود را آماده کند افزود: هدف دشمن از نشانه گرفتن موشک ما این است که ما را خلع سلاح کنند و اگر فکر می کنند ما دست ازموشک های خود برمی داریم خواب و خیالی کودکانه است.
سپاه نهاد مردمی و پیش مرگ مردم و آبروی ملت است
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه توطئه جدید آمریکا علیه سپاه نشانه گرفتن و تخریب سپاه است، گفت: دشمنان بداند سپاه نهاد مردمی و پیش مرگ مردم و آبروی ملت است و هرگز از انقلاب و نظام جدا نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دشمنان دچار چند خطای استراتژیک در مقابل ایران شده اند، عنوان کرد: آنها ملت ایران راتروریسم می دانند و به دنبال تغییر جغرافیای کشور می باشند؛ این خطاها باعث شد مردم بیشتر آمریکا رابشناسند و حتی آن افرادی که کمی تردید در شناخت آمریکا داشته اند به این واقعیت برسند که نمی شود به او اعتمادکرد.
سلامی با بیان اینکه قدرت نظام بیشتر ازگذشته شده و این قدرت تنها موشک نیست، گفتآمریکا بدانند همه مسئولین برای مقابله با آنها متحد می باشند و هرگز مردم به آرمانهای انقلاب پشت نخواهندکرد و رو درروی آمریکا خواهند ایستاد.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران بابیان اینکه نسل های چهارم و پنجم انقلاب هم درادامه همان نسل های قبلی می باشند و هرگز به آرمانهای انقلاب پشت نخواهند کرد، اظهار داشت: این حضور جوانان نشانه حمایت از انقلاب و آرمانهای امام راحل و بصیرت است.