سید مصطفی هاشمی طبا:

همه باید به قانون پایبند باشیم

سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: همه باید به قانون پایبند باشیم و به مُر قانون عمل کنیم.
هاشمی طبا صبح جمعه پیش از انداختن رای خود در مدرسه شهید قاسم زاده در خیابان شهید عراقی اظهار کرد: اینجا محله ما است و من همیشه در همین محل رأی می دهم.
به گزارش نویدتهران،وی درمورد علت حضور اول وقت خود را این گونه بیان کرد که باید کار را اول وقت انجام داد و در کارها سبقت داشت و انگیره ام هم از رأی دادن این است که رأی بدهیم تا رئیس جمهوری انتخاب شود.
هاشمی طبا با بیان این که انسان باید بعضی مسائل را یک درصد پیش بینی کند، افزود: انسان باید جایی برای پیش بینی غیرممکن ها نیز باقی بگذارد ،من هم یک درصدی را برای مسائل غیرمترقبه گذاشته ام.
خبرنگار دیگری سوال کرد: آیا انصراف ندادن شما از عرصه رقابت ، رای نامزد دیگر را کم نمی کند؟ گفت: خیر از آرای کم نمی شود چون نامزد دیگر بدون این که به رای بنده نیاز داشته باشند رای خود را دارد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوی بر استقبال خوب مردم از حضور در انتخابات تاکید کرد.
این نامزد انتخابات پس از انداختن رای خود به صندوق آرا همچنین گفت:احساسم این است که در زمینه موضوعاتی که مد نظرم بود کار خود را انجام دادم و یک رای که داشتم را به صندوق انداختم.
هاشمی طبا در خصوص اولین اقدام خود پس از اعلام نتیجه گفت: طبیعتا تبریک خواهم گفت.