روز22بهمن 1396؛

همه آمدند و بیعت کردند

به گزارش نویدتهران،مراسم سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز با حضور «گرم و پرشور» همه آحاد ملت در سراسر ایران اسلامی برگزار شد و ۲۲ بهمن ۹۶ از آن «بیست و دوم بهمن‌های تماشایی» بود.

تمامی مسیر‌ها به ویژه در محدوده‌های نزدیک‌تر به میدان آزادی مملو از جمعیت هستند.
در طلیعه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران مردم شریف وفهیم ایران اسلامی درحمایت از ولایت فقیه درراهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده و حضور حماسی خود را به رخ جهانیان کشیدند.

مردم انقلابی ایران اسلامی یک‌بار دیگر با حضور پررنگ خود در یوم‌الله ۲۲ بهمن، اقتدار ملی و قدرت جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشیدند.

امروز همه با پاي دل آمدند تا برگ زرين ديگري را در تاريخ ثبت کنند؛ امروز جاي جاي ايران مملو از عاشقان وطن است؛ امروز، ايران تماشايي است.

بروز رسانی می شود…