دکتر ظریف در توییت خودنوشت؛

همبستگی سعودی ها با آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش نویدتهران، دکتر ظریف درتوییت تازه خود ازهمبستگی سعودی ها با آمریکا و رژیم صهیونیستی نوشت.
تک تیراندازان اسرائیلی در یک روز بیش از ۲۰۰۰ معترض فلسطینی غیرمسلح را مورد اصابت قرار دادند، پاسخ سعودی در آستانه ماه رمضان؟ همبستگی با آمریکا در تحریم اولین نیرویی که توانست با آزادی سرزمین های عربی افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را در هم شکند.

شرمساری پشت شرمساری!