مدیرگروه عوامل خطر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت خبر داد:

هماهنگی با شورای عالی استان ها برای اجرای «بسیج ملی کنترل فشار خون»

به گزارش نویدتهران،مدیرگروه عوامل خطر بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت از هماهنگی با شورای عالی استانها برای اجرای «بسیج ملی کنترل فشار خون» خبر داد.

عباس پریانی گفت: با نماینده عالی استان ها به منظور مشارکت شورای عالی استان ها و مشارکت طلبی از شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور و همچنین شهرداری ها که زیرنظر این شوراها هستند، برای هرچه بهتر برگزار شدن بسیج ملی کنترل فشار خون جلسه ای برگزار شد.

وی با بیان این که این نهادها، دو نوع کمک می توانند به بسیج ملی کنترل فشار خون داشته باشند، گفت: از جمله این کمک ها، همکاری در جهت تبلیغات، اطلاع رسانی و آموزش و در اختیار قرار دادن امکانات برای احداث ایستگاه های سنجش فشار خون است.

پریانی ادامه داد: بسیاری از شهرداری ها مراکز بهداشتی، درمانی دارند که می توانند به عنوان ایستگاه قلمداد شوند یا اینکه فضاهای فیزیکی مثل فروشگاه های شهروند،سراهای محله، پارک ها و ایستگاه های مترو را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند تا ایستگاه سنجش فشار خون ایجاد شود.

مدیرگروه عوامل خطر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت در پایان گفت: با رییس شورای عالی استان ها برای هماهنگی در جهت پیشبرد همکاری ها مکاتبه ای انجام شد تا موارد همکاری به شوراهای اسلامی سراسر کشور ابلاغ شود.