حشمت الله فلاحت پیشه:

هدف نشست ریاض ؛ ایجاد هجمه علیه ایران و تنش آفرینی در منطقه

به گزارش نویدتهران،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد هدف برگزاری نشست اضطراری برخی کشورهای عربی در ریاض برای بررسی حادثه الفجیره ایجاد هجمه علیه ایران و تنش آفرینی در منطقه است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگویی با اشاره به دلایل برگزاری نشست اضطراری برخی کشورهای عربی در ریاض برای بررسی حادثه الفجیره، گفت: به نظر می رسد سعودی ها در پی انجام اقدامات تبلیغاتی در این عرصه هستند و این موضوع صرفا شرایط را پیچیده تر می کند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید اذعان کرد دست داشتن سعودی ها در حادثه یازده سپتامبر، تاکنون در اغلب اقدامات تروریستی مشهود است. حتی در حادثه مذکور اگر گروه های حقیقت‌یاب ورود بدون جانب دارانه داشتند و تحت تاثیر دلارهای نفتی قرار نمی گرفتند مشخص میشد که سعودی ها بیش از حد در این مسئله نقش داشتند.

ایجاد هجمه علیه ایران هدف ریاض از برگزاری نشست اضطراری برای بررسی حادثه الفجیره

وی با اشاره به اینکه سعودی ها می خواهند با برگزاری نشست یاده شده و صدور بیانیه هجمه علیه ایران و تنش آفرینی در منطقه ایجاد کنند، ادامه داد: باید یادآور شد کشورهای عربی نزدیک به ریاض در راستای موضوع گیری نسبت به حادثه الفجیره نیز دست به عصا حرکت کردند.

11 سپتامبر آل سعود عربستان
تنش آفرینی سعودی ها در بلند مدت به ضرر همه تمام می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه تنش آفرینی بخشی از اهداف کوتاه مدت سعودی ها است اما این موضوع در بلند مدت به ضرر همه تمام می شود، اظهار کرد: اظهارات وزیرخارجه آمریکا در خصوص موضوع مذکور نشان می دهد مسئله کنونی ایجاد جنگ روانی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اُفت تنش ها در چند روز اخیر اقدامی که سعودی ها درصدد انجام آن هستند، اقدام تروریستی دولتی_سلفی است که زیرا تنش آفرین است.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه چنین رفتارهایی موجب می شود بسترهای آشوب ساز سعودی ها مورد بررسی قرار بگیرد، ادامه داد: امروزه جریان هایی در آمریکا، اروپا و منطقه غرب آسیا شکل گرفته که معتقد هستند نباید با طناب کشورها و بازیگرانی وارد چاه ویرانگر تازه ای شد زیرا این کشورها عامل ویرانگری های اخیر هستند. هم اکنون در لیبی، لبنان و غیره خط آشوب سازی عربستان مشهود است و اکنون این رویکرد در منطقه در حال شکل گیری است.

وی افزود: در نهایت هر نتیجه ای که از این نشست حاصل شود صرفا در قالب بیانیه خواهد بود اما در عمل به ضرر سعودی ها تمام خواهد شد.

تحقیقات خاصی در خصوص حادثه الفجیره انجام نشده است

این نماینده مردم در مجلس دهم اعتقاد دارد تحقیقات خاصی در خصوص حادثه الفجیره انجام نشده و صرفا کشورمان را در این راستا متهم کردند که نشان می دهد این موضوع در قالب اجرای یک سناریو از پیش تعیین شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته می توان مشاهده کرد که روز به روز تعداد کشورهایی که به رفتارهای عربستان با دیدگاه تنش آفرینی نظاره می کنند افزوده می شود و در مقابل حساسیت ایران به ایجاد ثبات در منطقه شیشه ای خلیج فارس طرفدار بیشتری پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، شنیده شده شماری از کشورهای عربی به دعوت پادشاه عربستان برای بررسی بیشتر حمله به چهار کشتی و همچنین حمله به خط لوله‌ انتقال نفت در عربستان نشستی اضطراری برگزار می‌کنند.

در این راستا مایک پمپئو، وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا نیز در اقدامی ضد ایرانی احتمال داده که ایران پشت حملات و خرابکاری‌های نفتی باشد.

باید یادآور شد جمهوری اسلامی ایران حمله به این چهار کشتی را محکوم کرده و خواستار تحقیق در این باره شده است.