دریادار فدوی درشیراز:

نیروی انسانی با شاخص های «انقلابی»از برترین مؤلفه های قدرت است

فرمانده نیروی دریایی سپاه گرفتاری امروز بشر را محصول فاصله گرفتن از اصول و مبانی اعتقادی عنوان و تصریح کرد:امروز یکی از برترین مؤلفه های قدرت، نیروی انسانی با شاخص های انقلابی است.

دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در جمع فرماندهان، مدیران و مسئولان مرکز آموزش احمدبن موسی(ع) این نیرو در شیرازبا اشاره به برکات بی نظیر ماه مبارک رمضان، بر اهمیت خودشناسی، خودسازی و جایگاه بندگی تأکید و تصریح کرد: هدف نهایی خلقت، دستیابی به کمال و عبودیت و بندگی خدا است.

به گزارش نویدتهران،وی افزود: هر حرکتی بر این مبنا، تطبیق دادن رفتار با تعالیم و دستورات آسمانی و وحیانی است و حرکت بر خلاف این مسیر، پیمودن مسیر انحراف و انحطاط خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: گرفتاری امروز بشر محصول فاصله گرفتن از اصول و مبانی اعتقادی که اساس آن تعالیم آسمانی است می باشد ؛ تعالیم وحیانی که انبیاء و اولیای الهی مروج و مبلغ آن بوده اند.

وی افزود: بشر به هر میزان که سیره و رفتار خود را بر این مبنا انطباق دهد، از گرفتاری و مشکلاتش کاسته شده و هرچه از این اصول و مبانی فاصله بگیرد، به همان میزان بر گرفتاری و مشکلات او افزوده خواهد شد.

دریادار فدوی با اشاره به رسالتی که مرکز آموزش احمدبن موسی(ع) در موضوع تربیت بر عهده دارد، اظهار کرد: یکی از برترین مؤلفه های قدرت،بهره مندی از نیروی انسانی با شاخص های انقلابی است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی مؤمن، متعهد، دانشمند، پرتلاش و پرانگیزه بالاترین سرمایه و ثروت و یکی از مهم ترین معیارهای قدرتمندی است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان این مراسم از پروژه های عمرانی و آموزشی درمرکز آموزش احمدبن موسی(ع) بازدید کرد.