یادداشت حسین ذوالفقاری؛

نظم و امنیت انتخابات با نگاهی متفاوت

انتخابات اردیبهشت ماه 1396 … یک تجربه بسیار با ارزش در نحوه و مدیریت مسائل امنیتی است که با مشارکت مردم به عنوان حافظان اصلی امنیت و همچنین با تدبیر و بکارگیری خرد جمعی در مقوله انتخابات، زمینه‌های حضور حداکثری و برقراری نشاط و شور توأم با شعور مردم را فراهم کرد.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در یک یادداشت اختصاصی، با نگاهی متفاوت، نظم وامنیت انتخابات را بررسی کرده است.
به گزارش نویدتهران، متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
باسمه تعالی
1) نگارش این مطلب در حالی انجام می‌شود که کشور عزیزمان، چند روزی را از یک حماسه بی نظیر و با شکوه پشت سرگذاشته است .در روز بیست و نهم اردیبهشت ملت فهیم ایران یکبار دیگر نشان داد که پس از گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی به بلوغ و رشد سیاسی، فرهنگی رسیده که به رغم مشاهده فضای قطب‌بندی شده رقابت‌های انتخاباتی، به صحنه آمده و وظیفه ملی خود را انجام می‌دهد.
2) در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی مردم شاهد دو ویژگی مهم بوده‌اند.
اول شفاف شدن مرزبندی دیدگاه‌های حاکم بر کاندیداها در مورد نگرش مدیریتی و نحوه حکومتداری آنها.
دوم تند شدن فضای سیاسی جامعه که به نوعی موجب شکل گرفتن فضای دوقطبی شدید شد.
3) موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتکی ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه، وضعیت کشورهای همسایه و منطقه از منظر امنیت، همگی بیانگر اوضاع نامطلوب امنیتی بوده که هم دولت‌های مستقر را با چالش بزرگ عدم کارایی مواجه و هم زحمت‌ بسیاری را برای مردمان آن کشورها به همراه داشته است.
4) با تأمل در موارد بیان شده، نظم و امنیت انتخابات سال 1396 از مقوله‌های بسیارمهم و اولویت‌دار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که اتفاقاً در کنار بحث مشارکت، از محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.
5)اگرچه دولت (وزارت کشور) به تبع وظایف خود از ماه‌ها قبل از انتخابات نسبت به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی ، نظارت و اجرای مباحث مرتبط با موضوع امنیت انتخابات اقدامات لازم را با تشکیل ستاد امنیت انتخابات آغاز نموده اما آنچه که دراین مجال باید به آن توجه نمود متغیرهایی بوده که خارج از برآوردها به منصه ظهور رسید. همکاری هوشمندانه و آگاهانه مردم با مسئولین، تمکین نامزدها و طرفداران از قانون، پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر امنیتی از سوی مسئولین و تلاش‌های متولیان و حافظان نظم و امنیت نشان‌دهنده آموزه‌های فراوان برای متولیان امر در آینده می‌باشد.
6) روش صحیح مدیریت امنیتی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، جریانات و اشخاصی که می‌توانند موجب باز تولید سرمایه اجتماعی حافظان نظم باشند، اعتماد به شور و شعور مردم، احترام به مردم، اعمال اقتدار توأم با ادب و رعایت کرامت انسانی ، بکارگیری قدرت پلیسی در جای خود همراه با تدبیر، مدیریت هوشمندانه صحنه، اشراف اطلاعاتی و مصونیت کشور از خطر تروریسم، هدایت صحیح افکار عمومی، رعایت اخلاق و تأکید بر قانونمداری کاندیداها و ستادهای انتخاباتی آنها و بسیاری موارد دیگر همگی از جمله اموری است که موجب برگزاری انتخاباتی امن به دور از هرگونه حادثه امنیتی شده و می‌تواند مورد توجه آیندگان باشد.
7) درحقیقت باید گفت که انتخابات اردیبهشت ماه 1396 در کنار نکات بسیار با ارزش و پراهمیت که لازم است هریک در جای خود و از منَظر تخصصی مورد تحلیل کارشناسان امر قرار گیرد یک تجربه بسیار با ارزش در نحوه و مدیریت مسائل امنیتی نیز به همراه داشته که با مشارکت خود مردم به عنوان حافظان اصلی امنیت و همچنین با تدبیر و بکارگیری خرد جمعی، به مقوله انتخابات زمینه‌های حضور حداکثری و برقراری نشاط و شور توأم با شعور مردم را فراهم نماید.