با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران؛

نرخ کرایه اتوبوس ها ۱۲٫۵ درصد افزایش یافت

به گزارش نویدتهران،با رای اعضای شورای شهر تهران نرخ کرایه اتوبوسرانی در شهر تهران ۱۲٫۵ درصد افزایش یافت.

نخستین دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران به بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی در شهر تهران اختصاص داشت که با رای اعضای شورای شهر تهران در سال ۹۸ افزایشی ۱۲٫۵ درصدی خواهد داشت.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تشریح بررسی و اصلاحات انجام شده در خصوص نظرات کمیسیون تخصصی گفت: نرخ اصلاح شده برای افزایش نرخ حمل و نقل اتوبوسرانی اعم از عمومی و خصوصی ۱۲٫۵ درصد است.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش بلیط درآمد ایجاد شده و از سوی دیگر ۱۳۰ میلیارد تومان یارانه داده شده است که با ارقام کنونی اعتبار لازم برای این حوزه تامین نخواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل اعلام کرد: برای تشویق شهروندان به استفاده از کارت بلیط های الکترونیکی تخفیفی تا حدود ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.

علیخانی همچنین گفت: در صورت عدم نصب و یا خرابی کارتخوان ها نیز اتوبوس ها موظف هستند تا به صورت رایگان شهروندان را حمل کنند.

وی با اعلام اینکه نرخ بلیط اتوبوس ها در شب نیز در حدود ۵۰ درصد نسبت به روز افزایش خواهد داشت، گفت: به شهردار تهران اجازه داده شده است تا در برخی از مناسبت ها تخفیف های لازم را برای استفاده از اتوبوس های شهری در نظر بگیرد.

سید محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در خصوص این لایحه اظهار داشت: من معتقدم کمک به مردم با ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر اتفاق می افتد و ارائه خدمات ارزان تر و بی کیفیت به نفع مردم نیست.

وی اظهار داشت: امروز تنها در حوزه بلیط در حدود ۳۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود و این در حالی است که از ۳ هزار تومان هزینه حمل و نقل تنها ۵۰۰ تومان دریافت می شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: هم اکنون ۳ هزار اتوبوس نسبت به شرایط مطلوب کم داریم و ۳ هزار اتوبوس نیز به پایان عمر خود رسیده است و از طرفی دیگر برای فیلتر دار کردن هر اتوبوس ۴۵ میلیون تومان هزینه می شود.

میرلوحی گفت: می توانیم با صحبت با مردم برای تسریع در نوسازی ناوگان ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به نرخ ها بیافزایم.

زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز در موافقت با این طرح گفت: افزایش ۱۲٫۵ درصدی منطقی است و کمیسیون با آن موفقت دارد.

پس از بررسی کلیات لایحه نرخ بلیط اتوبوس های درون شهری اعضای شورای شهر به افزایش ۱۲٫۵ درصدی نرخ ها را موافق دادند.

در ادامه این جلسه اعضای شورای شهر تهران به ارائه پیشنهاداتی برای اعمال در متن این لایحه پرداختند که سید محمود میرلوحی در همین قالب خواستار حذف بند ۱۲ شد و گفت: این بند که به موضوع تخفیف ها اختصاص دارد آغاز یک سیاست غلط است.

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این بند برای تقویت بخش خصوصی در نظر گرفته شده و از طرفی دیگر با حذف آن بلافاصله درگیری بین اتوبوسرانی و مردم ایجاد می شود به نحوی که اتوبوس داران سیاست دریافت نقدی را در پیش می گیرند.

علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز گفت: حذف این بند به ضرر بخش خصوصی است ضمن اینکه ما نمی توان مردم را مجبور به انجام کاری بکنیم.

در نهایت این پیشنهاد رای لازم را برای جایگیری در متن مصوبه به دست نیاورد.

زهرا نژاد بهرام دیگر عضو پیشنهاد دهنده بود که گفت: می توانیم در کنار نوسازی از اتوبوس های دیگر نیز استفاده کرده و بر همین اساس نرخ های هر کدام از اتوبوس ها را تعیین کنیم.

وی اظهار داشت: بیشتر اتوبوس های قدیمی در حاشیه شهر تهران حرکت می کنند و با این اقدام دیگر سختی به مردم حاشیه شهر وارد نمی شود.

در نهایت با توضیح اعضای شورای شهر تهران این پیشنهاد پس گرفته شد.

بهاره آروین سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز به ارائه دو پیشنهاد پرداخت و گفت: می توان به صورت آزمایشی بلیط های مدت دار برای خطوط اتوبوسرانی تندرو صادر کرد که نتیجه آن این است که افرادی که به تعداد زیاد از اتوبوس استفاده می کنند تخفیفات بیشتری نصیبشان می شود.

پیمان سنندجی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در خصوص این پیشنهاد تاکید کرد: ارائه چنین خدمتی نیازمند ایجاد ساختار و تامین اعتبارات لازم است.

بر اساس این گزارش این پیشنهاد نیز رای لازم را کسب نکرد.

پیشنهاد دیگر آروین، عضو شورای شهر تهران ارائه لایحه نرخ کرایه حمل و نقل عمومی به همراه بودجه سنواتی شهرداری بود که حدنصاب لازم برای اصلاح را بدست آورد و در متن مصوبه آورده شد.