رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

نتایج امتحانات نهایی طي10 روز آینده اعلام مي شود

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پایان يافتن امتحانات نهايي دانش آموزان درتاريخ 25خردادماه، از اعلام نتایج اولیه طي10 روزآینده خبرداد.

به گزارش نویدتهران، عبدالرسول عمادي با اشاره به شروع امتحانات نهایی دانش آموزان از سوم خرداد ماه گفت: باتوجه به اتمام امتحانات نهايي در تاريخ 25 خرداد ماه، نتايج اين امتحانات در10 روز آينده اعلام مي شود.

وي ادامه داد: دانش آموزان مي‌توانند تا يك هفته پس از اعلام نتايج در صورت اعتراض به نمره يك امتحان به مدرسه خود مراجعه كنند تا به اعتراض آن ها رسيدگي شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه درخواست تصحیح مجدد به حوزه تصحیح اوراق ارسال می‌شود گفت: برگه‌های امتحانی که به آنها اعتراض شده باشد، مورد بازبینی قرار می‌گیرند و در صورت دارابودن اعتراض، مراحل بعدي كار انجام خواهد شد.