سردارمحمدرضا مقیمی:

ناجا سازمانی برتر در پیشگیری و مقابله با جعل اسناد

به گزارش نویدتهران،رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمان های متولی در زمینه برخورد با جعل اسناد محسوب می شود، گفت: جعل در حوزه امنیت قرار می گیرد و این مهم یکی از ضروری ترین امور در حوزه فردی و اجتماعی است.

سردارمحمدرضا مقیمی در حاشیه دومین نمایشگاه مبارزه با جعل اسناد دولتی ، گفت: دبیرخانه ستاد پیشگیری از جعل در وزارت کشور تشکیل شده و هر ۲سال یک بار با هدف نمایش آخرین دستاورد سازمان های مختلف در برخورد و پیشگیری از جعل، برگزار می شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمان های متولی در زمینه برخورد با جعل اسناد محسوب می شود، گفت: جعل در حوزه امنیت قرار می گیرد و این مهم یکی از ضروری ترین امور در حوزه فردی و اجتماعی است.

وی افزود: نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی یکی از سازمان هایی است که به صورت عملیاتی و عینی در این حوزه مشغول فعالیت هستند؛ این ظرفیت در این نیرو وجو دارد تا تجربه و تکنیک های خود را در اختیار تولیدکنندگان اسناد در راستای پیشگیری و آسیب شناسی این حوزه قرار دهد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: در این نمایشگاه ۲۵ نهاد دولتی و خصوصی در غرفه های مختلف، محصولات به روز خود را در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد برای بازدید و آگاهی مدیران و کارشناسان مربوطه عرضه می کنند، همچنین نیروی انتظامی به صورت تخصصی بیشترین دستاورد مقابله ای و پیشگیری را در این حوزه انجام می دهد، نیز حضور دارد.

سردار مقیمی با بیان اینکه این نمایشگاه هر ۲ سال یکبار برگزار می شود، گفت: در این نمایشگاه آخرین تجربیات به دست آمده در زمینه مبارزه با جعل در اختیار تولیدکنندگان اسناد دولتی قرار می گیرد تا بتوانند آسیب پذیری اسناد را در راستای جعل آنها برطرف کنند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ناجا به عنوان یکی از متولیان برخورد با جعل اسناد، همواره برای پیشگیری و مقابله با این معضل پیشگام بوده و راهکارهای مقابله ای را در اختیار تولید کنندگان اسناد قرار می دهد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: در راستای مقابله با جعل، بخش های مختلف نیروی انتظامی نظیر بنیاد تعاون ناجا، پلیس فتا، پلیس فاوا، پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی با سازمان های مربوطه همکاری لازم را دارند.

سردار مقیمی در پایان گفت: پلیس آگاهی متولی برخورد با جعل اسناد است از این رو به صورت تخصصی، بیشترین دستاوردهای مقابله ای و پیشگیری در این پلیس است.