صبح امروز؛

میرسلیم رای خود را به صندوق انداخت

میرسلیم در مسجد قبا رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش نویدتهران، این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در اولین ساعات رای‌گیری با حضور در مسجد قبا رای خود را به صندوق انداخت.