مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران :

میانگین پرداختی مطالبات داروخانه ها به دو ماه رسیده است

به گزارش نویدتهران،مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه اعتبارات استانها در سال ۹۷ براساس عملکرد سالهای قبل در نظر گرفته شده است، گفت: تمام استانها می توانند با رعایت قانون و بودجه مصوب، قرارداد منعقد کنند.

مهندس طاهر موهبتی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با بیان اینکه تمام استانها می توانند با رعایت قانون و بودجه مصوب قرارداد منعقد کنند، افزود: اعتبارات استانها در سال ۹۷ براساس عملکرد سالهای قبل در نظر گرفته شده، مسلما در این پروسه تمام موارد از جمله تعداد داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد جهت افزایش اعتبارات لحاظ شده است.

وی گفت: ۹۸۰۰ داروخانه دولتی و غیر دولتی طرف قرداد با سازمان بیمه سلامت هستند که این عدد شامل ۹۶ درصد داروخانه در کل کشور می شود.

مهندس موهبتی در ادامه بیان کرد: در قانون بودجه سال ۹۶ و به ویژه سال ۹۷ قانونگذار به صراحت به این موضوع اشاره کرده است که بیمه شدگان رایگان صندوق بیمه سلامت همگانی، خدماتشان را از بخش دولتی دریافت کنند اما این موضوع را در رابطه با داروخانه ها اعمال نکرده ایم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه تمام بخشها می توانند در چارچوب بودجه مصوب با این سازمان تداوم همکاری داشته باشند و قرارداد جدید با رعایت بودجه مصوب منعی ندارد، گفت: مدیران استانها می توانند با برنامه ریزی در خصوص منابع و هزینه کردها و در نظر گرفتن رعایت سقف مالی، قرارداد منعقد کنند لذا در چارچوب قوانین، امکان قرارداد برای تمامی متقاضیان وجود دارد.

وی ادامه داد: داروخانه ها به طور مستقیم ایجاد هزینه نمی کنند بلکه نسخه هایی که از سوی پزشک ارجاع داده می شود را در اختیار بیماران قرار می دهند. به همین دلیل در بخشهایی از جمله توانبخشی، تصویربرداری و داروخانه ها، سقف معنایی ندارد. اگر بخواهیم مدیریت هزینه کنیم باید از طریق هماهنگی با انجمنهای علمی این اقدام را انجام دهیم.

مهندس موهبتی افزود: در جلسه ای مشترک با انجمن داروسازان مقرر شد براساس تفاهم نامه ای که پیش نویس آن نیز تهیه شده است این انجمن به سازمان بیمه سلامت در حوزه مدیریت هزینه کمک کند.

وی با بیان اینکه به منظور مدیریت هزینه، ۳۰۰ داروی گران قیمت در سامانه تائید دارو (امید) ثبت شده است، گفت: در این سامانه به طور مکانیزه برخی از پارامترها کنترل می شود به طور مثال برخی داروها دارای شرط تخصص است و هر متخصصی نمی تواند آن را تجویز کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: داروهای بیماران خاص هم در سامانه امید نشانه گذاری شده است که بلافاصله دارو را کنترل کرده و پس از تائیدیه دارو در اختیار فرد قرار می گیرد.

وی با اشاره به مصرف بالای دارو در کشور بیان کرد: راهنماهای بالینی که توسط وزارت بهداشت تدوین می شود می تواند در کنترل تجویز مصرف منطقی دارو راهگشا باشد تا خریدهای راهبردی در چهارچوب آن انجام شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص مطالبات داروخانه ها نیز بیان کرد: زمانی که سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد بدهی سازمان به داروخانه ها ۱۱ الی ۱۲ ماه بود که اکنون میانگین پرداختی مطالبات داروخانه ها در کشور به دو ماه رسیده است. برای نخستین بار تمامی مراکز ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد با بیمه سلامت از ابتدای سال جاری در بخش دولتی ۷۰ درصد مطالباتشان را از سازمان دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد مطالبات داروخانه ها نیز به صورت علی الحساب و مابقی آن نیز با ارائه اسناد هزینه، ظرف مدت ۲ ماه که در قانون الحاق ۳ ماه تعیین شده است، پرداخت می شود.

مهندس موهبتی با تاکید بر اینکه سازمان بیمه سلامت در پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز بوده است، گفت: در صورتی که سازمان برنامه و بودجه دستور چاپ اوراق مشارکت را به دولت بدهد، مطالبات سال گذشته این سازمان به کل مراکز ارائه دهنده خدمت و داروخانه ها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه حدود ۲۴ درصد هزینه های سازمان بیمه سلامت به دارو اختصاص دارد، بیان کرد: به طور میانگین ۳۸۰۰ میلیارد تومان از داروی کشور توسط این سازمان پوشش داده می شود.