دقایقی پیش؛

ميانرود لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۲ریشترميانرود درخوزستان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان خوزستان ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۳۰ اريبهشت ۱۳۹۷ در ۱۵:۵۲:۵۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۵-۲۰ ۱۱:۲۲:۵۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۲.۲۸ شمالي و ۴۸.۴۶ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خوزستان

فاصله‌ها:
۷ كيلومتري ميانرود، خوزستان
۱۲ كيلومتري چغاميش، خوزستان
۱۲ كيلومتري دزفول، خوزستان