رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی :

مقررات‌زدایی جدی‌ترین چالش فرایند خصوصی سازی

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در حال حاضر جدی‌ترین چالش فرایند خصوصی سازی، در هر کشوری و در کشور ما مقررات‌زدایی است.

پوری حسینی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو در خصوص میزان توفیق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در شرایطی خاص، حوزه خصوصی سازی با حوزه سایر بخش‌های اقتصادی گره می‌خورد که این گره‌ها باید همزمان با هم باز شود.
به گزارش نویدتهران،رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در حال حاضر جدی‌ترین چالش فرایند خصوصی سازی، در هر کشوری و در کشور ما مقررات‌زدایی است. در زمینه‌هایی که دولت از صنعتی خاص حمایت نقدی می‌کند لازم است در جهت تداوم خصوصی سازی با ارائه فرمولی جدید به‌جای یارانه به‌مرور آن را حذف کند یا روشی دیگر را جایگزین آن کند.
وی اذعان کرد: واقعیت این است که قرار نیست ما تا ابد برای مصرف کنندگان برق یا گاز یارانه‌ای بپردازیم و می‌بایست عده‌ای از مردم قیمت تمام‌شده برق و گاز را پرداخت نمایند.
وی خاطرنشان کرد: با همه این واقعیت‌ها، عده‌ای از قشر کم‌درآمد هستند که دولت در این زمینه از آنها حمایت می‌کند و در این میان باید بتوانیم حمایت دولت را به‌شکل دیگری ارائه دهیم تا قشر کم‌درآمد تحت فشار قرار نگیرند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه روند شناسایی قشر کم‌درآمد جامعه با کندی زیادی در حال پیشروی است، افزود: این کندی در شرایط حاضر به‌صلاح است زیرا تا اخذ تصمیم درباره جایگزینی روشی جدید باید با آرامش پیش رفت تا خدای نکرده به مردم و دولت آسیبی نرسد.
پوری حسینی ضمن اشاره دوباره به روند شناسایی اقشار کم‌درآمد کشورمان، آن را ضعفی عمده تعریف، و تصریح کرد: کنار شناسایی این افراد شریف سیاست‌های قیمت گذاری نیز باید با سرعت بیشتری تعیین گردد چرا که جدای از روند خصوصی سازی، اراده‌ای نیز بر آزاد سازی قیمت‌های برق و گاز وجود دارد و به‌عبارت دیگر تصمیم بر این است که قیمت‌ها به‌صورت رقابتی در بازار تعیین شود.