آیت الله العظمی نوری همدانی در حاشیه راهپیمایی روز قدس:

معامله قرن شکست خورده است

به گزارش نویدتهران،امروز مسلمانان جهان و همه آزادی خواهان علاوه بر پیام و اعلان به آمریکا و صهیونیست و دشمنان نشان دادند که معامله قرن شکست خورده است.
حضرت آیت الله نوری همدانی امروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در گفت گو با خبرنگاران گفتند: این حرکت حماسی و پرخروش در رابطه با کلام امام رضوان الله است که فرمودند، مسئله فلسطین اولین موضوع مسلمانان جهان است.

ایشان تصریح کردند: امروز مسلمانان جهان و همه آزادی خواهان علاوه بر پیام و اعلان به آمریکا و صهیونیست و دشمنان، نشان دادند، که معامله قرن شکست خورده است و اسرائیل غاصب و کودکش در حال احتزار است و به زودی قدس و سرزمین فلسطین از دست اسرائیل درخواهد رفت .

این مرجع تقلید گفتند: مسلمانان همیشه در مبارزه پیش قدم و همیشه پیروز خواهند بود و این روز یادآور کلام امام است که مسئله فلسطین اولین موضوع دنیای اسلام است و این حرکت پرخروش اثر خود را در جهان خواهد گذاشت.