سرپرست سازمان اورژانس کشور:

مصدومان حادثه اسیدپاشی بامداد امروز تهران از بیمارستانها ترخیص شدند

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: حادثه اسیدپاشی بامداد امروز ساعت ۱:۲۲بامداد در پارک فدائیان اسلام تهران به اورژانس اطلاع داده شد و نیروهای اورژانس 115 به سرعت به محل این حادثه اعزام شده و 14 مصدوم این حادثه را به بیمارستانهای تهران منتقل کردند.

به گزارش نویدتهران، دکتر پیر حسین کولیوند با بیان این مطلب، اظهار داشت: ۸ نفر از مصدومان به بیمارستان شهدای یافت آباد، ۵ نفر به بیمارستان مطهری و یک نفر هم به بیمارستان فیروزآبادی انتقال یافت.

وی بابیان این که حال مصدومان مساعد است، گفت: سوختگی این آنها سطحی و در حد تاول بود و همه مصدومان، ترخیص شدند.