دقایقی پیش؛

مزايجان در فارس لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر مزايجان در فارس رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ در ۱۳:۵۴:۰۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۳-۱۲ ۱۰:۲۴:۰۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۹۱ شمالي و ۵۵.۰۱ شرقي
عمق: ۲۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
۳۹ كيلومتري مزايجان، فارس
۴۱ كيلومتري درز، فارس
۴۸ كيلومتري دوبرجي، فارس