مدیر حوزه علمیه خواهران:

مرزهای دانش با قطع ارتباط دانش پژوه از منابع و استاد، توسعه پیدا نخواهد کرد

به گزارش نویدتهران، سیاست های حوزه علمیه خواهران این است که بانوان طلبه بتوانند بین فعالیت های دینی، تربیتی، خانوادگی و علمی جمع کنند. افتتاح مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی درادامه همان سیاست مرکز مدیریت است.
حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور عصر امروز درآیین افتتاح مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی حوزه علمیه خواهران که درمرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد گفت: مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی حوزه علمیه خواهران یکی از فعالیت های ارزشمندی است که باید در رشد حوزه علمیه خواهران مورد توجه باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران افزود: در این مرکز اساتید، از ابتدای نوشتن پایان نامه و انتخاب موضوع به طلبه مشاوره خواهند داد و گره های پایان نامه نویسی را رفع خواهند کرد.

وی عنوان کرد: انتظار همه مسئولین مرکز مدیریت این است خواهران نقش مرجعیت علمی جامعه را به عهده بگیرند تا بتوانند نیازهای نو پدید را پاسخ دهند و برای همین منظور توجه به پژوهش در حوزه های علمیه امری ضروری و لازم است.

حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور گفت: منظور از پژوهش، پژوهش شاداب و سخت است تا از این طریق نیازهای علمی جامعه و مسائل نوپدید پاسخ داده شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه از سیاست های حوزه علمیه خواهران این است که بانوان طلبه بتوانند بین فعالیت های دینی، تربیتی، خانوادگی و علمی ارتباط برقرارکنند، اظهارداشت: اگر قرار باشد طلبه برای تحصیل و فعالیت علمی از خانواده فاصله بگیرد، قطعا دچار مشکلاتی خواهیم شد.

وی عنوان کرد: توسعه علمی زمانی است که ازدواج و فرزند آوری به تأخیر بیفتد، ولی سیاست در حوزه علمیه خواهران این است که طلبه ها در نزدیک ترین منطقه خود، مشغول تحصیل باشند و در عین حال با فضای مجازی برای رشد علمی در ارتباط باشند.

حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور گفت: افتتاح مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی در ادامه همان سیاست مرکز مدیریت است. این مرکز دنبال این است هر خواهر طلبه درهر منطقه ای که زندگی می کند، بتواند با کانون علمی، اساتید و مشاوران علمی و با منابع در ارتباط باشد.

وی ابرازداشت: اگر این گونه باشد، طلبه جرأت پیدا کرد، کارهای سخت پژوهشی انجام دهد چون می داند، استاد و منابع درهر زمانی که بخواهند با دانش پژوه همراه است و می تواند رفع کننده نیازهای پژوهشی باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران افزود: معتقدیم موفق ترین نوع پژوهش، آموزش پژوهش محور است چون دراین ارتباط مشاور و منابع با طلبه در ارتباط است.

وی گفت: معتقدیم مرزهای دانش با قطع ارتباط دانش پژوه از منابع و استاد توسعه پیدا نخواهد کرد، باید سعی می شد این فاصله و حلقه اتصالی پژوهشی بین طلبه، استاد و منابع کم وکمترمی شد و امروز شاهد افتتاح مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی به عنوان حلقه واصل بین پژوهشگر، استاد، مشاور و منابع، برای رشد حوزه علمیه هستیم.