دکتر جهانگیری در هامش نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور ؛

مدیریت بازار خودرو با ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو انجام شود

به گزارش نویدتهران،معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند.

دكتر اسحاق جهانگيري در هامش نامه رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص التهاب ايجاد شده در بازار خودرو و افزايش بي رويه قيمت هاي محصولات ايران‌خودرو و سايپا، از وزير صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل قيمت گذاري خودرو در چارچوب سياست هاي دولت و ستاد تنظيم بازار، كاهش قيمت خودرو را از طريق حذف رانت براي گروه ها و افراد خاص و نيز افزايش توليد و ساماندهي تقاضاي واقعي دنبال کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.