استاندار تهران:

مديران در استفاده از خودرو، آب ،برق و گاز دستگاه ها صرفه جويي كنند

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران درجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گفت:مديران كيفيت سفرها به شهرستان ها را بالا برده و در هزينه هاي حمل و نقل اضافي صرفه جويي كنند. با مديراني كه از ساعت ١٣.٣٠ سيستم هاي سرمايشي دستگاهشان روشن باشد ،برخورد مي شود.

محمدحسين مقيمي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران با اشاره به سهم استان در اعتبارات ملي گفت: با پيگيري ها مي توان از سهم ملي در بودجه استاني دستگاه ها بهره مند شد و استانهايي كه مديران و نمايندگانشان با وزارتخانه ها ارتباط مستقيم دارند اين موضوع محقق مي شود.

وي ادامه داد:در شاخص ها وضعيت استان تهران بهتر از وضعيت استان هاي محروم نيست مثل حوزه هاي آموزشي و ورزشي كه مستقيم در كنترل آسيبها اثر دارند.

مقيمي با بيان اينكه بايد نگاهمان را تغيير دهيم و مديران و نمايندگان براي دريافت سهم ملي به وزارتخانه ها بروند تا كمبودها جبران شود تصريح كرد:از اكنون تا پايان سال قراردادها و مناقصه ها بايد انجام شود و كارها به پايان سال موكول نشود ،درست است كه بيشتر اختصاص بودجه ها در اسفندماه است اما حداقل ٨٠ درصد بودجه تا قبل اين زمان محقق مي شود و به سال بعد موكول نشود.

وي در بخش ديگري ازسخنانش با بيان اينكه رئيس جمهور در ديدار با مديران ارشد كشور به صرفه جويي دستگاه ها اشاره كرد،افزود:منظور از صرفه جويي ،حقوق ومزاياي پرسنل نيست وكارمندان دولت با حقوق محدود بايد بتوانند زندگي خود را اداره كنند و همه تلاش را به كار بگيريم كه كارمندان از محل حقوق و مزايايي كه دريافت مي كنند امورات خود را بگذرانند. استاندار تهران گفت:صرفه جويي بايددر محل هاي اسراف در هزينه هاي جاري باشد، مثل صرفه جويي در برق،آب و گاز كه در اين بخش دستگاه ها تا ٣٠ درصد هم مي توانند صرفه جويي كنند كه جزء وظيفه ما است و بالاترين مقام اجرايي كشور صرفه جويي در دستگاه ها را خواسته اند وبايد اجرايي شود.

وي خطاب به مديران استان تاكيد كرد:كيفيت سفرها به شهرستان ها را بالا برده و هزينه هاي حمل و نقل اضافي صرفه جويي شود. با مديراني كه از ساعت ١٣.٣٠ سيستم هاي سرمايشي دستگاهشان روشن باشد ،برخورد مي شود.