عليرضا راه پيماخبرداد:

مدارس شهر تهران روز سه شنبه تعطيل است

به گزارش نویدتهران،رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی مدارس تهران خبر داد.

وی گفت:تمامي مدارس آموزش و پرورش شهر تهران در تمامي مقاطع تحصيلي و مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران روز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ تعطيل شد.

عليرضا راه پيما افزود: در پی بالا رفتن آلاینده های جوی و آلودگی هوا و با تصويب جلسه کميته اضطرار آلودگي هواي تهران, کليه مدارس مناطق ۱۹ گانه شهرتهران روز سه شنبه بيست و هشتم آذر ۱۳۹۶ تعطيل مي باشند.