علیرضا راه پیماخبرداد:

مدارس ابتدایی،پیش دبستانی و مهدهای کودک ضمیمه مدارس شهر تهران تعطیل شد

به گزارش نویدتهران،مدارس ابتدایی,پیش دبستانی و مهدهای کودک ضمیمه مدارس شهر تهران روز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ تعطیل شد

مدارس ابتدایی, پیش دبستانی و مهدهای کودک ضمیمه مدارس مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران با تصویب کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران, روز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ تعطیل اعلام شد.

علیرضا راه پیما با اعلام این خبر افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی و پدیده آلودگی هوا, تمامی مدارس ابتدایی, پیش دبستانی و مهدکودک های ضمیمه مدارس شهر تهران برای روز یکشنبه بیست و ششم آذر ۹۶ تعطیل اعلام شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران از کلیه مدیران مدارس درخواست نمود تا از حضور دانش آموزان دارای بیماری های تنفسی در معرض فضای باز خودداری نمایند.

شایان ذکر است فعالیت های ورزشی مدارس شهر تهران نیز برای روز یکشنبه در فضای باز ممنوع اعلام می شود.