گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی چهارشنبه۱۵آذر الی شنبه ۱۸ آذر ماه ۹۶

به گزارش نویدتهران،محدوديت هاي ترافيكي چهارشنبه۱۵آذر الي شنبه ۱۸ آذر ماه ۹۶به این شرح است:

۱٫موتورسيكلت :
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ظهر روز سه شنبه مورخ۹۶/۰۹/۱۴ الي ساعت ۶ روز شنبه مورخ۹۶/۰۹/۱۸ از محورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه و محورتهران – سمنان – مشهد ،محورهای قوچان – مشهد ، سبزوار – مشهد و تربت حیدریه – مشهد وبالعكس ممنوع مي باشد.
تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.
۲٫سواري:
۲٫۱-محور كندوان:
الف-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ همان روز از کرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.
ب-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۱۷ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ الي ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

۲٫۲-محور هراز:
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ الی۲۴روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۱۷ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۵ الی ۲۴ همان روز با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء)بصورت يكطرفه خواهد بود.
۳٫نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):
۳٫۱- محور كندوان: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد .
۳٫۲- محور هراز:
الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .
ب- تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲ الي ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴و از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهاي چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ هاي۹۶/۰۹/۱۵،۹۶/۰۹/۱۶و۹۶/۰۹/۱۷ ممنوع می باشد.

۳٫۳- محور فيروزكوه:
تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲ الي ۲۴روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ و همچنین ۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۱۷ ازتهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع مي‌باشد.
۳٫۴-محورهای مشهد -قوچان ، شیروان –بجنورد –اشخانه –جنگل گلستان و بالعکس
تردد كليه تريلرها و كاميون ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت۱۴ الي ۲۴روز های سه شنبه وجمعه مورخ۹۶/۰۹/۱۴ و ۹۶/۰۹/۱۷ در محورهای فوق ممنوع مي باشد