گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی تاشنبه ۱۵اردیبهشت

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی تاشنبه ۱۵اردیبهشت به این شرح می باشد:

۱-تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲۰۰ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ الی ساعت ۰۶۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ از محورهای کرج-چالوس ,هراز , فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره – تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲-محور کرج-چالوس:

الف- تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع می باشد.

ب-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰الی ۲۴۰۰روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه می باشد.

ب-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳۰۰ الی ۲۴۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع می باشد.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای چهارشنبه , پنجشنبه و جمعه مورخ های ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ , ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ و ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰ الی ۱۲۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ از محور هراز ممنوع می باشد.

ج- تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۳۰۰ الی ۲۴۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده واز ساعت ۱۵۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز با اعلام مامورین مستقر در محل , از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه می باشد.

۴-محور فیروزکوه:

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخ های ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ و ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.