گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام تعطیلات عید سعید فطر

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام تعطیلات عید سعید فطراعلام شد.

پیشاپیش ضمن تبریک عید سعید فطر,به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور ومرور وسایل نقلیه,محدودیتها وممنوعیت های عبور ومرور مربوط به تعطیلات مرتبط با عید سعید فطربشرح زیر در محورهای ذیل اجرا خواهد شد.
یادآوری:در صورتیکه عید سعیدفطر روز یکشنبه مورخ 04/04/96 اعلام شود کلیه محدودیت ها وممنوعیت ها در اطلاعیه ذیل یک روزجلوتر اعمال میگردد.
(محدودیتهای ترافیکی)
1-ترددموتورسیکلت از ساعت1200 ظهر روز یکشنبه مورخ 04/04/96 الی ساعت 0600 روز شنبه 10/04/96 از محورهای کرج_چالوس,هراز,فیروزکوه و محور تهران_سمنان_مشهد,محورهای قوچان_مشهد,سبزوار_مشهد و تربت حیدریه_مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
2-محور کرج_چالوس
الف_تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج _چالوس کماکان ممنوع میباشد.
ب_تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1200 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 الی 0300 روز دوشنبه مورخ 05/04/96 از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل,تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1500 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 الی 0300 روز دوشنبه مورخ 05/04/96 از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.
ج_تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1200 روز دوشنبه مورخ 05/04/96 الی 0100 بامداد روز سه شنبه مورخ 06/04/96 از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل,تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1500 روز دوشنبه مورخ 05/04/96 الی 0100 روز سه شنبه مورخ 06/04/96 از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.
د_تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1200 روز جمعه مورخ 09/04/96 الی 0300 بامداد روز شنبه مورخ 10/04/96 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل,تردد انواع وسایل نقلیه ازساعت 1500 روز جمعه مورخ09/04/96 الی 0300 بامداد روز شنبه مورخ 10/04/96 از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.
3_محور هراز
الف_تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع میباشد.
ب_تردد کلیه کامیونها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 0800 روز یکشنبه تاریخ 04/04/96 الی ساعت 0600 روز چهارشنبه تاریخ 07/04/96 و همچنین از ساعت 0800 الی 2400 روز پنجشنبه مورخ 08/04/96 و نیز از ساعت 0800 روز جمعه مورخ 09/04/96 الی ساعت 1200 ظهر روز شنبه مورخ 10/04/96 ممنوع است.
ج_تردد کلیه وسایل نقلیه ازساعت 1400 روز جمعه مورخ 09/04/96 الی 0100 بامداد روز شنبه مورخ 10/04/96 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت 1600 روز جمعه مورخ 09/04/96 الی 0100 بامداد روز شنبه مورخ 10/04/96 با اعلام مامورین پلیس راه در محل, از آب اسک به رودهن(محدوده مشاء) به صورت یکطرفه میباشد.
4_محور فیروزکوه
تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت1200 الی 2400 روز یکشنبه 04/04/96 و همچنین از ساعت 0800 الی2400 روزهای دوشنبه05/04/96 و سه شنبه 06/04/96 و جمعه 09/04/96 از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع میباشد.
5_محور آزادراه کرج_قزوین
تردد کلیه کامیونها,تریلرها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1200 الی 2400 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 در مسیر شرق به غرب(باند شمالی) و ساعت 0800 الی 2400 روز جمعه مورخ 09/04/96 در مسیر غرب به شرق(باند جنوبی) محور فوق الذکر ممنوع میباشد.
6_محور قدیم رشت_قزوین
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت1300 الی 2400 روزهای پنجشنبه و یکشنبه مورخه های 4و1/04/96 و همچنین از ساعت 0800 الی 2400 روزهای جمعه,دو شنبه و سه شنبه مورخه های 6و5و2/04/96 در این محور ممنوع میباشد.
7_محور قدیم ساوه_همدان و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت1200 روز یکشنبه مورخه 04/04/96 الی ساعت 2400 روز سه شنبه مورخ 06/04/96 در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور آزادراه ساوه_همدان میباشد.
8_محور آستارا_اردبیل و اردبیل_سرچم و بالعکس
تردد کلیه تریلرها وکامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 0800 الی 2400 روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه 6و5/04/96 در محورهای فوق ممنوع میباشد.
9_محور سلفچگان_قم
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1800 الی 2400 روز جمعه مورخ 09/04/96 در این محور ممنوع میباشد.
10_ محور شیروان_بجنورد_جنگل گلستان و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1600 الی 2400 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 و از ساعت 1400 الی 2400 روز سه شنبه مورخ 06/04/96 از محورهای فوق ممنوع میباشد.
11_محور اصفهان_بروجن_لردگان_ایذه و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1400 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 الی 2400 روز جمعه مورخ 09/04/96 از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان_الیگودرز_خرم آباد و خوزستان خواهد بود.
12_محور یاسوج_لردگان_بروجن_اصفهان و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1400 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 الی 2400 روز جمعه مورخ 09/04/96 از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان_یاسوج خواهد بود.
13_محور اهواز_هفتگل_باغملک_ایذه_دهدز_شهرکرد
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1400 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 الی 2400 روز جمعه مورخ 09/04/96 از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اهواز_اندیمشک_خرم آباد_اصفهان_شهرکرد خواهد بود.
14_محور تبریز_أهر_مشکین شهر و بستان آباد_اردبیل و أهر_هریس و أهر_ورزقان وأهر_کلیبر_هوراند_خداآفرین و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 0800 الی ساعت 2200 روزهای دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنچشنبه و جمعه تاریخ های 5و6و7و8و9/04/96از محور های فوق ممنوع میباشد.
15_محورهای قوچان_مشهد,سبزوار_مشهد و تربت حیدریه _مشهد و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1200 روز پنجشنبه مورخ 01/04/96 الی 2400 روز جمعه مورخ 02/04/96 از ساعت 1400 الی2400 روزهای یکشنبه,سه شنبه و جمعه مورخه 3و4و9/04/96 در محورهای فوق ممنوع میباشد.
16_محور قائن_بیرجند و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1500 الی ساعت 2300 روزهای یکشنبه و جمعه تاریخ های 4و9/04/96از محور فوق ممنوع میباشد.