گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی از امروز تا یکشنبه ۲۷خرداد

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷به این شرح می باشد.

لازم بذکر است در صورتیکه عید سعید فطر روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۶ اعلام گردد, محدودیت ها و ممنوعیت های روز شنبه در روز یکشنبه(مورخ ۹۷/۰۳/۲۷), اعمال می گردد.

۱-تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲۰۰ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ الی ساعت ۰۶۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ از محورهای کرج-چالوس ,هراز , فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره – تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲-محور کرج-چالوس:

الف- تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع می باشد.

ب-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۴ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۲۵ , از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

پ-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۶ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ , از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع می باشد.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ های ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ , ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۶ الی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۷ از محور هراز ممنوع می باشد.

پ- تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۶ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۶ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ با اعلام مامورین پلیس راه در محل, از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء), تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

۴-محور تهران-فیروزکوه-قائم شهر و بالعکس:

تردد کلیه تریلی ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه , جمعه و شنبه در تاریخ های ۲۴ , ۲۵ و ۲۶ خرداد ۹۷ در محور تهران-فیروزکوه-قائم شهرو بالعکس ممنوع می باشد.

۵-محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس:

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روز شنبه در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۷ در محور فوق ممنوع می باشد.

۶-محور آستارا-اردبیل و بالعکس:

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روز شنبه در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۷ در محور فوق ممنوع می باشد.

۷-محور قدیم ساوه-همدان و بالعکس:

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه , جمعه و شنبه در تاریخ های ۲۴ , ۲۵ و ۲۶ خرداد ۹۷ در محور فوق ممنوع می باشد.

۸-محور سلفچگان-قم (باند رفت به سمت قم):

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵۰۰ الی ۲۴۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ در محور فوق ممنوع می باشد و مسیر جایگزین آن آزادراه تهران-ساوه می باشد.

۹-محور های مشهد-قوچان-شیروان-بجنورد-آشخانه-جنگل گلستان وبالعکس:

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۲۰۰ روزهای پنجشنبه , جمعه و شنبه در تاریخ های ۲۴ , ۲۵ و ۲۶ خرداد ۹۷ در محور فوق ممنوع می باشد.