گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی از امروز تا18 تیر

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی از تاریخ 1397/04/13الی 1397/04/18به این شرح می باشد.

1.موتورسيكلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 الي ساعت 6 روز شنبه مورخ 97/04/19 از محورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعكس ممنوع مي باشد.

تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.

2.سواري:

محور كندوان:

الف-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 14:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 97/04/15 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:00 الي 24:00 همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

ب-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16:00 الی 24:00 روز دوشنبه مورخ 97/04/18 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 19:00 الي 24:00 همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

3.نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):

3.1- محور كندوان: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد .

3.2-محور هراز:

الف- تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .

ب- تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12:00 الي 24:00 روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 و همچنين از ساعت 08:00 الی 24:00 روز های پنجشنبه و جمعه مورخ هاي 97/04/14و 97/04/15 و از ساعت 12:00 الی24:00 روز یکشنبه مورخ 97/04/17 و همچنین از ساعت 08:00 الی 24:00 روز دوشنبه مورخ 97/04/18 از محور هراز ممنوع می باشد.