گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی از امروز تاشنبه ۱۹ خرداد

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ الی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹به این شرح می باشد.

محدودیت های ترافیکی

۱-انسداد و محدودیت در محورهای منتهی به حرم حضرت امام خمینی (ره)

الف)انسداد راه های دسترسی به آزاد راه تهران-قم از ساعت ۱۳۰۰الی۲۱۰۰روز دوشنبه مورخ۱۴/۳/۹۷ در محدوده های زیر:

۱-رمپ و لوپ مسیر جنوب به شمال پل واوان و پل وهن آباد.

۲-انسداد کامل مسیر جنوب به شمال آزادراه روی پل حسن آباد و هدایت ترافیک به محور فدیم تهران-قم.

۳-انسداد مسیر غرب به شرق روی پل فرودکاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره) به سمت جنوب به شمال (تهران) و هدایت ترافیک به سمت محور آزادراه تهران-ساوه

ب)محدودیت محورهای منتهی به حرم حضرت امام خمینی(ره) از ساعت۱۳۰۰الی۲۱۰۰روز دوشنبه مورخ۱۴/۳/۹۷

۱-تردد و وسایل نقلیه سنگین باری شامل کامیون و تریلر از میدان الغدیر شهرستان اسلامشهر به سمت محور واوان کمربندی دوم تهران ممنوع بوده و مسیر جایگزین جاده قدیم تهران-قم و آزاد راه تهران-ساوه می باشد.

۲-تردد و وسایل نقلیه سنگین باری شامل کامیون و تریلر از میدان امام خمینی (ره) شهرستان رباط کریم به سمت پلیس راه حسن آباد و محور قدیم تهران-قم ممنوع بوده ومسیر جایگزین جاده قدیم تهران-قم و آزاد راه تهران-ساوه می باشد.

۲-تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲۰۰ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ از محورهای کرج-چالوس ,هراز , فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره – تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۳-محور کرج-چالوس:

الف- تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع می باشد.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روزدو شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۴ از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

پ-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه می باشد.

تذکر :جهت تسهیل در برگشت زائرین حرم حضرت امام خمینی (ره) به سمت شمال و در صورت سنگینی حجم تردد پس از پایان مراسم از ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۷/۰۳/۱۴ الی ۲:۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه ازساعت ۲۲:۰۰ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز سه شنبه مورخ۹۷/۰۳/۱۵ از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع می باشد.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ و از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه,سه شنبه ,چهارشنبه و پنجشنبه مورخ های ۱۳۹۷/۰۳/۱۴,۱۵,۱۶,۱۷ و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از محور هراز ممنوع می باشد.

پ-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ از رود هن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ۹۷/۰۳/۱۹ با اعلام مامورین پلیس راه در محل از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

۴-محور فیروزکوه :

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روزهای دوشنبه,سه شنبه ,چهارشنبه و پنجشنبه مورخ های ۱۳۹۷/۰۳/۱۴,۱۵,۱۶,۱۷ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از محور فیروزکوه ممنوع می باشد.

۵-محور قدیم رشت –قزوین و بالعکس:

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه,جمعه مورخ های ۱۳۹۷/۰۳/۱۴,۱۸ در محور فوق ممنوع می باشد.

۶-محور آستارا –اردبیل و بالعکس:

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه,جمعه مورخ های ۱۳۹۷/۰۳/۱۴,۱۸ در محور فوق ممنوع می باشد.

۷-محور سلفچگان –قم (باند رفت به سمت قم):

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ در محور فوق ممنوع می باشد و مسیر جایگزین آن آزاد راه تهران-ساوه می باشد.

۸-محورهای مشهد-قوچان-شیروان –بجنورد-آشخانه-جنگل گلستان و بالعکس:

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روزجمعه مورخ های ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ در محور فوق ممنوع می باشد.